GlossaryO Wiki
Advertisement

Mabuhay![]


Buod[]

May isang kwentong narating na ang pahina ng wakas ngunit pang pamagat.

May isang aklat, nalimbag na't naipakalat habang dinidibuho pa lang ang pamagat.

Mayroong isang pangarap. Isang kwento. Isang aklat. Ang panahon, mundo at mga tauhan, kathang isip lamang lahat.

Kailangang magpatuloy ang pangarap ng manunulat. Sa pangarap: ang panahon; ang mundo, lahat parang totoo. Pati ang mga tauhan hindi batid na gumaganap lamang sila sa mga kabanata ng kathang-isip na kwento.

Hanggang maisulat ang kwento. Ng walang pamagat. Nagulat ang lahat ng marating ng mga Mambabasa and wakas ng aklat, doon nila nabatid na wala pala itong pamagat.

Ang susi ay nasa pabalat.DirectoryO
126.jpg
Anchor Pages
[[{{{map}}}|250px]]
Vital statistics
Type Garden
Level 10-20
Location Earth
Inhabitants {{{inhabitants}}}

Lamang, pinangangalagaang lihim ng Tagapagsalaysay ang pangangalaga nito. Kailangang makuha ng Mambabasa mula sa mga tauhang kathang-isip ang pabalat ng aklat.

Doon nakasulat ang PAMAGAT at ang MANUNULAT.

Habang hindi nagtatagpo ang kwento at ang kanyang pamagat at ang aklat at ang kanyang pabalat, unti-unti na ding nalilimot ng manunulat kung sino nga ba ang mga tauhang gumaganap sa tunay-na-buhay at sino ang sa kathang-isip na pangarap.

Habang ang Mambabasa, nakita ang kanyang sarili sa buhay ng mga tauhan sa kwento, ang mga tauhan namay pilit sinabuhay sa kwento ang buhay na hambing sa Mambabasa na wari'y totoong-totoo.

Hanggang akalain ng mga tauhan sa kwento na ang Tagapagsalaysay ay kathang isip lamang ng Manunulat. Ang Tagapagsalaysay at hindi silang mga tauhan ang pawang nasa mundo ng pangarap. Dahil kung anong gawin at sabihin nilay siyang ipararating nito sa mga Mambabasa ng aklat.

At kinalituhan ng Mambabasa ang Tagapagsalaysay bilang ang Manunulat habang kinalituhan natin ng mga tauhan na kaya daw pala kinailangan nitong magpanggap bilang ang Tagapagsalaysay ng dahil ayaw nitong malamang siya'y pawang pangarap lamang... Pangarap ng Mambabasa.

Pangarap na sanay may isang Manunulat na ang kanilang kwento ang isasabuhay sa isang aklat.

Hanggang sa magutay-gutay ang mga pahina ng aklat. May kabanatang napunta sa pangarap habang ang ilan sa tunay na buhay. At ang tagapagsalaysay naman, heto't nakatanghod at nag-aabang na sanay mayroon pang pahinang maidagdag.

Kaya naman abala ito sa pagsubaybay sa mga pahinang nagtitipunan ngayon dito.

Sa labis pagsubaybay, nalimot na nitong siya pala ang Tagapagsalaysay.

Kaya sa halip na kwento ang ngayo'y natutunghayan o sa halip na aklat ang sinusundan, heto't mga pahina na lamang ng GlosaryO ang ipagsasalimbagan.

At sa mga pahina nito, patuloy ang pagtatalo ng mga Mambabasa, Tauhan at Tagapagsalaysay.

At ako na nga po lamang ang nalalabing nakababatid ng totoo. Kung alin ang alin at sino ang sino.

Bawat idagdag kong pahinay panibagong kwento, panibagong mundo. Kung katotohanan pa ba ang isusulat ko o pawang kathang-isip na pangarap, ako lamang ang makababatid at ipagpapasya ko.

DirectoryO

DepositaryO Ang kalahatang sisidlan

GlossaryO

Bagong Lipunan

Ang Bagong Lipunan

{{{Ang May Akda}}}

No information

At bumulong ang Mambabasa sa abalang nakatunghay na Tagapagsalaysay. May isang tauhan daw sa kwento ang nakapulot ng makinilyang nakaligtaan kung saang mundo iniwan ng manunulat. Dahil hindi naman matiyak kung sinong may-ari nito, kung sino ang Manunulat (na tanging ang pangalan ay mababatid lamang sa pabalat ng aklat), ito ngayon palihim na humihingi ng tulong sa lahat kung ano ang gagawin sa Makinilya. Ano ang isusulat? Paano silang isusulat. Magagampanan kaya niya ang karunungan at kasanayang mayroon ang Manunulat upang maging makatarungan para sa lahat ang isusulat niyang kwento ng buhay nilang nasa tunay na mundo tulad nilang nasa mundo ng pangarap.

Kaya naman hanggang ngayon ay may pahina pang binabasa ang Tagapagsalaysay ay dahil sa ibinulong na iyon ng Mambabasa. Kabanatang sa kung aling pahina'y nabasa daw nila.

At pumatak ang luha ng Tagapagsalaysay ng marating niya ang pahinang ito. Dahil noon niya nalaman na nangagalay na palang daliri nito sa kakakaykay sa Makinilyang wala nang makaalala kung kanino. Makinilyang ayon sa bulong ng Mambabasa ay napulot lamang ng isang tauhang kathang isip sa kwento.

At ang luhang pumatak ay siyang naging tuldok na wakas ng kwento. Wakas na umalingawngaw SA ISIP MO. Dinig na dinig mo Mambabasa: ikaw ang nagbulong sa iyong isip ng lahat na iyong nabasang nakasulat sa mga pahinang ito.

At maging sa iyoy naging totoo ang pagluha ng Tagapagsalaysay ng dahil sa ibinulong mo.

Luhang ng pumatak sa pahinang ito ay siyang naging tuldok na wakas ng kwento.

WAKAS

Angmayakda 02:04, February 29, 2012 (UTC)